مراسم معارفه جناب آقای مهندس ابراهیمی،  شهردار جدید شهر نیک آباد و تودیع و تکریم جناب آقای حسینی شهردار سابق ( شنبه 19 مهر99) در محل ساختمان اداری شهرداری با حضور جناب آقای مهندس عرب از دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان و مهندس موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اصفهان ، اعضای شورای اسلامی شهر نیک آباد و پرسنل شهرداری برگزار گردید./ در این مراسم از زحمات 29 مااه جناب آقای حسینی شهردار سابق شهر نیک آباد تجلیل و جناب اقای مهندس ابراهیمی بعنوان هشتمین شهردار شهر نیک آباد شروع بکار نمودند./