شرکت شهردار و اعضای محترم شورا در جلسه رونمایی از دو اثر ناملموس شهر نیک آباد ( حلوا سوهان و شیرینی مالک)  در سال 1398 با حضور نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر عابدی ، مسئولین محترم استانی ، شهرستانی و بخش جرقویه سفلی در محل بخشداری