دیدار نوروزی بخشدار محترم جناب آقای جعفری به اتفاق جناب  آقای محمد شفیعی نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر با شهردار محترم در محل ساختمان اداری شهرداری