دیدار نوروزی شهردار محترم شهر نیک آباد با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همچنین روسا و مسئولین  ادارت مختلف در اولین روز کاری سال 1397