جلسه شهردار محترم شهر نیک آباد با ساکنین محله پایین شهر در جهت برطرف کردن مسائل  و مشکلات مطرح شده و بوجود آمده  برای این عزیزان و همچنین  احداث پارک  در محله پایین و مسائل گوناکون دیگر