دیدار جناب سرهنگ یاردوستی ریاست محترم فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان به اتفاق پرسنل محترم بازرسی شهرستان و اهدای لوح  تقدیرو تابلویی نفیس به رسم یادبود به جناب اقای حسینی شهردار محترم