بازدید شهردار محترم جناب آقای حسینی از جایگاه سی ان جی شهرنیک آباد و پیگیری مسائل و مشکلات جایگاه