دیدار پرسنل محترم نیروی انتظامی با شهردار محترم جناب حسینی