جلسه احداث استخر در شهر نیک آباد با حضور جناب آقای جعفری بخشدار محترم جرقویه سفلی- حاج آقا معتمدی سرمایه گذار - جناب آقای رضوانی شهردارمحترم  شهر نیک آباد و اعضای محترم شورای اسلامی شهر برگزار گردید./