برنامه های راه بردی و چشم انداز

1-طرح توسعه فضای سبز و پارک تفریحی

2-  احداث کانال دفع آبهای سطحی معابر و احداث کانیو

3- روکش آسفالت معابر

4- نرده گذاری دیوارساحلی و رودخانه فصلی و اتمام نماسازی رودخانه

5-  ایجاد شهرک صنعتی در جاده اژیـه

6- بازسازی بافت فرسوده شهر

7- تشویق وترغیب مردم درخصوص مقاوم سازی بناهای مسکونی و تجاری و خدماتی

8- احداث زمین چمن مصنوعی

9-  آزاد سازی معابر سطح شهر جهت بهبود عبورمرور وسایل نقلیه

10-بهینه سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان

11-آموزش فرهنگ شهروندی

12-تشویق سرمایه گذاران جهت احداث کارخانه و جذب نیروی کار در  زمینه های کارخانه بازیافت مواد پلاستیکی ، آهن آلات ضایعاتی، بسته بندی سبزیجات دامپروری(مرغ گوشتی و پروار)