برنامه های راه بردی و چشم انداز

1- طرح توسعه فضای سبز و پارک تفریحی

2-  احداث کانال دفع آبهای سطحی معابر و احداث کانیو

3- نرده گذاری دیوارساحلی و رودخانه فصلی و اتمام نماسازی رودخانه

4- ایجاد شهرک صنعتی در جاده اژیـه

5- بازسازی بافت فرسوده شهر

6- تشویق وترغیب مردم درخصوص مقاوم سازی بناهای مسکونی و تجاری و خدماتی

7- آزاد سازی معابر سطح شهر جهت بهبود عبورمرور وسایل نقلیه

8- غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان

9- آموزش فرهنگ شهروندی

10- تشویق سرمایه گذاران جهت احداث کارخانه و جذب نیروی کار در  زمینه های کارخانه بازیافت مواد پلاستیکی ، آهن آلات ضایعاتی، بسته بندی سبزیجات دامپروری(مرغ گوشتی و پروار)