دیدار رییس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان و پرسنل همراه به اتفاق جناب آقای جعفری بخشدار محترم بخش جرقویه سفلی  با شهردار محترم جناب آقای حسینی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر در محل ساختمان اداری شهرداری در فروردین ماه1397