اجرای پروژه ی  روشنایی بلوار نیک آباد بسمت روستای حیدر آباد و شهر حسن آباد در آستانه سال جدید  به طول500 متر به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر و با هزینه ای بالغ بر 580 میلیون ریال از محل مشارکت های شهرداری با شرکت برق جرقویه و نواحی و تشکر از مهندس صابری ریاست محترم اداره برق جرقویه سفلی و مهندس سلطانی ریاست محترم برق نواحی شهرستان اصفهان