باسمه تعالی

بنابر خبری که در وبلاگ شورای اسلامی شهر نیک آباد و به همت جناب آقای مهندس جورکشان، مدیر محترم وبلاگ  شورا ویکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر نیک آباد در دوره چهارم  درج گردیده است، درقدیم یازده رشته قنات در محدوده ومجاورت شهر نیک آباد وجود داشت که مردم از طریق این قناتها به کشاورزی می پرداختند وحتی آب خوردن مردم نیز از این قناتها تامین میشد در قدیم بعضی از قناتها از منازل مسکونی ومساجد عبور می کرد وخانه هایی که قنات از آنها می گذشت بسیار باصفا وبرای ساکنین آن دلنشین بود واکثر مردم کشاورزبودند ولی متاسفانه در سال های 1350لغایت 1362شمسی قنات ها یک به یک خشک شد واخرین قنات به نام خیرآباد که اینجانب نویسنده جاری بودن آب در دو مورد از قنات ها را باچشم خود دیده ام علت اصلی خشک شدن قنات های شهرمان استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی می توان دانست اکنون با نوشتن این مطالب درنظر داریم این میراث چندین هزار ساله قنات که در شهر مان مورد بی مهری قرار گرفته به نسل های جدید منتقل نماییم البته قنات های که سرچشمه آن درداخل شهر بوده و یا از داخل منازل ومعابر می گذشت به علت تغییرات شهری متاسفانه ازبین رفته وفقط تعدادی از قناتها ی خشک باقی مانده است وای کاش مردم قدر این قنات ها را بیشتراز این می دانستند یکی از کارهایی که می شد برای احیای قناتها انجام داد مرمت وبازسازی قنات هایی که در مسیر کانال های کشاورزی قرار داشت وجاری کردن آب در داخل آنها بوده که همت مسئولین را طلب می کرد وهنوز هم می توان در صورت پرآب بودن کانال ها مسیر آنها را به این قناتها تغییر داد.

نام قنات های شهر نیک آباد که بعضی از قنات ها با روستای پیکان یکی بوده است:

1-قنات حسن آباد سنجدی  2 -قنات خیرآباد   3-قنات حمدآباد    4-قنات شاه آباد    5-قنات نصیرآباد 6-قنات سرهنگ آباد 7-قنات کچلو  8 -قنات محمودآباد  9 -قنات چاچی  10-قنات حسن آباد  11-قنات باقرآباد

گفتنی است مردم به قنات نصیرآباد قنات شهری می گفتند چون آب آن شیرین بوده ومردم برای خوردن وپخت وپز از آب این قنات مصرف می کردند