منشور کار ما اقتدار و ارتقاء جايگاه شهرداري، احترام به حق و حقوق شهروندي
    شتاب در خدمات رساني و توسعه عمران و آباداني و رفاه شهروندان
 

  خدمت صادقانه به مردم که به فرموده ي بنيانگذار و معمار کبير انقلاب اسلامي (ره) به عنوان ولي نعمتان اصلي اين نظام اسلامي محسوب مي گردند از بهترين مواهب و نعمات الهي است که در طول دوران زندگي يک فرد نصيب وي خواهد شد و مديران نظام مقدس جمهوري اسلامي به واسطه ي قبول مسئوليت در اين خصوص بايد از اين فرصت بدست آمده بهره ي بيشتري برند زيرا به فرموده ي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) هيچ چيز بيشتر از خدمت صادقانه و پيگيري عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمي کند و فضاي زندگي عمومي را شاد نمي سازد که الحمدلله در اين نظام اسلامي چنين است.
شهرداري نيك آباد نيز در راستاي همين فرمايشات ، اولويت اصلي کار خود را بر پايه ي  اقتدار و ارتقاء جايگاه شهرداري، احترام به حق و حقوق شهروندي، شتاب در خدمات رساني و توسعه عمران و آباداني و رفاه شهروندان نهاده است.
پروردگار متعال را شاکرم که توفيق خدمت به اهالي عزيز  شهر نيك آباد را بر دوشم نهاده است اميدوارم با ياري خداوند تبارک و تعالي و تلاش و کوشش همه جانبه و خرد جمعي به منظور اجراي تدابير و سياستهاي رئيس جمهور محترم و تحقق بخشيدن به موضوعاتي در راستاي محله محوري و آباد نمودن شهر بر مبناي چهار عنصر عقلانيت ، خرد ، کارآمدي ، تعامل و ارزشمندي را در کنار همکاري و همدلي مجموعه شهرداري نيك آباد به نمايش بگذاريم.  
  بنده به عنوان شهردار نيك آباد  به همراه  همکاران خود سعي نموده  و بر آن تأکيد داريم تا همواره مدافع حق و حقوق شهروندان محترم بوده و خود را در برابر مردم و پاسخگوئي به مشکلات آنان مسئول بدانيم.
اينک اميدواريم با توجه به رويکرد شهرداري  با مشارکت شهروندان شهر گام هاي بزرگي را برداريم.
                                                                                 
                                                                                                                                  من الله توفيق  

                                                                                                                                 حبيب رضواني
                                                                                                                                شهردار نيك آباد