شهرداری نیک آباد در راستای اصل تکریم ارباب رجوع اقدام به فعال سازی نرم افزار ثبت انتقادات و پیشنهادات در سامانه پیامکی خود به شماره 5000212210نموده است، لذا شما همشهریان گرامی می توانید با ارسال نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده خود به صورت خلاصه و مفید و در هر ساعت از شبانه روز،  ما را در ارائه خدمات بهتر، یاری کرده و همواره در پاسخگویی به نیاز شما همشهریان گرامی همچون گذشته عمل نمائیم./

لازم بذکر است  به محض ارسال پیامک از شما سروران گرامی به سامانه ی 5000212210، شهرداری نیک آباد پیام ها و نظریات شمارا ثبت کرده و پاسخ را به همان شماره ارسال می نماید، ولی کسانی قادر به دریافت پاسخ شهرداری می باشند که دریافت پیامک تبلیغاتی گوشی خود را مسدود وغیرفعال  نکرده باشند./ بدیهی است کسانیکه دریافت پیامک تبلیغاتی گوشی خود را مسدود وغیرفعال کرده باشند می بایست از طریق تماس با شهرداری نیک آباد به شماره های 031-46622021 و 031 46622834 روند پیگیری پیام ارسالی خود را دنبال نمایند./